15. Pietrzak-Surdykowski (V) 3h.
Popis cesty:

15. Pietrzak-Surdykowski (V) 3h.
B. Pietrzak, J. Surdykowski, 27. 8. 1961

Info: WHP/3730 Popis: Rülkeho komínom až skoro k jeho koncu ku vklinenému bloku. Trochu vyššie od bloku doľava do steny. Šikmým trávnato skalným terénom (pod červenými prevismi) na strmú chytovatú platňu a po nej šikmo doľava hore k jej ľavému hornému rohu (IV). Odtiaľ traverz doľava po trávnatej poličke k stienke, ňou hore. Nepostupujeme až k previslému uzáveru, ale traverzujeme doľava za hranu (V). Tam stienkou hore na stanovište pod previskami. Cez previski priamo hore na exponované strmé platne nad nimi. Hore mierne doprava pomocou dvoch paralelných špár. Potom traverz doprava (V) do strmého vhĺbenia a ním hore na veľkú rampu - galériu Jastrabej veže.

Info o preistení cesty 27.9.2017, Peter Hašta, Igor Lišaník
Osadené boli 4x štand. Na každom stanovišti osadené 1x borhák a 1x nit.

K informácii o ceste pozri aj schémy pri ceste 14 a 16.