5. Komín Dieškovcov (VI,A4,e RP 8) 8h.
Popis cesty:

5. Komín Dieškovcov (VI,A4,5e,25h, RP 8) 5-8h.
I. Dieška, P. Dieška, R. Mock, 18. 8. 1966,
1. RP: M. a M. Coubal, 16. 10. 1988.
K tejto ceste - pozri aj ostatné publikované schémy v "Iné užitočné info"

Pôvodný technický popis :Náročný výstup, miestami lámavá a mokrá skala, objektívne nebezpečná, kľúčová je 3. dĺžka lana. Vstup do steny je v spádnici mohutného previsu do komína. Cez biele skaly do komína. V ňom okolo odštiepeného kameňa (slučka, V+) až na trávnatú plošinku pod previsnutými skalami. Traverz doľava (V+) za ostrú hranu a platňovitým zárezom na stanovište pri odštiepených blokoch (1, 40 m). Vľavo od stanovišťa cez slabinu v previskoch (V) do nevýrazného žliabku a ním (V+, VI, V) na ďalšie stanovište pri čiernych skalách (2) . Po skalných plošinkách traverz vpravo k rozbitej stienke. Tou čo najvyššie a po zatlčení skoby v zostupnom traverze doľava (čiastočne odkývnutím - kyvadlový traverz) k nitu na pravej strane skalného koňa. Cez previštek po skobách (A3) k ďalšiemu nitu a ďalej až pod previs. Tu stanovište v rebríkoch v dobrých skobách (3). Traverz vpravo cez hladkú stienku (A2) a cez previštek (V+) do čierneho mokrého kúta. Kútom hore (A2) až pod hlavný previs viditeľný už z doliny. Popod previs vedie doprava dobrá škára (VI) na stanovište na exponovanei väčšej plošine (4) s blokmi. Z plošiny komínmi (5), neskôr žľabmi (6) 3 dlžky lana na trávnatú galériu (sutinovú rampu) pod vrcholom. Ďalej vpravo ľahkými skalami na vrchol.