4. Oranžový expres (V+,A4,e)
Popis cesty:

4. Oranžový expres (V+,A4,e)
O. Pochylý -P. Stříbrný, 27., 29., 31. 9. a 14.10. 1973.
K tejto ceste - pozri aj ďalšiu schému v "Iné užitočné info"