2. Depresiou v ľavej časti (VI-,A4,e)
Popis cesty:

2. Depresiou v ľavej časti (VI-,A4,e)
A. Belica, M. Belica, M. Ondráš, P. Tarábek, 26. - 28. 8. 1973,

2a. Nástupový variant (IV, A1)
Prvé opakovanie s 2 dl. nástupovým variantom , L. Nowinski, S. Waclaw, 18.-21.8. 1976.

K tejto ceste - pozri aj pôvodné schémy od autorov v "Iné užitočné info"