8. Bednařík-Čepela (V+, A1) 3 h.
Popis cesty:

8. Bednařík-Čepela (V+, A1) 3 h.
P. Bednařík - Z. Čepela, 18. 9. 1970

Opis: Cesta vedie pilierom vystupujúcim na pravom okraji J steny, medzi Heftyho žlabom a Kozím hrebeňom.