10. Silná príťažlivosť ( M6-) 7 h.
Popis cesty:

10. Silná príťažlivosť ( M6-) 7 hod.
M. Sim – I. Staroň, 13. 3. 2022

FotoTopo