6. Spodnou ľavou časťou steny (III.) 2,5h.
Popis cesty:

6. Spodnou ľavou časťou steny (III.) 2,5h.
R. Drojecka – L. Januszewicz – J. Panek, 4. 8. 1937.
Vstup do steny v ľavej časti v spádnici vrcholu, asi vo výške skalného bloku pod žlabom v ceste 1. Cez trhlinu hore platňovitými stienkami do trávnato-skalného zárezu. Ním na koniec pod previsnuté stupne a až na platňu. Po nej šikmo vpravo hore na šikmý stupeň Z neho šikmo vľavo na hranu bielej platne. Hore platňou pod čiastočne previsnutý prah. Cez prah a trávnatými stupňami pod strmú lámavú rínu. Ňou až do miesta kde sa stáva previsnutou. a odtiaľ doprava hore na malú previsnutú platňu. Vpravo je plošinka za odstávajúcou vežičkou. Z platne vľavo, výraznými lávkami na ľahší terén až na systém trávnato-skalných lávok pretínajúcich celú stenu - kde zľava prichádza Komarnického cesta. Dolná časť exponovaná - III, ďalej pokračujeme hornou časťou Komarnického cesty č.4 (II) na hrebeň, alebo cestou 4a do Mlynického sedla.