5. Machnikova cesta (V.) 3h.
Popis cesty:

5. Machnikova cesta (V.) 3h.
A. Machnik – P. Maleta, 21. 8. 2002.