4. Komarnického cesta (II.) 1,5h.
Popis cesty:

4. Komarnického cesta (II.) 1,5h.
G. Komarnicki, 26. 6. 1911
Rampou zo žlabu vedúceho do Hlinského sedla traverzujeme doprava stenou až pod vhĺbenie, ktoré smeruje hore na hrebeň, vpravo od Romanovského piliera. Hore vhĺbením cez krátke a ľahké žliabky, pri konci s odchýlením doprava na Z hrebeň.

4a. Variant do Mlynického sedla. (I.) 1 hod.
F. Bock – P. Skokan – V. Wilke – C. Wolf, 15. 8. 1912, v zostupe.