2. Ľavou časťou (IV+) 11h.
Popis cesty:

2. Ľavou časťou (IV+) 11h.
A. Głazek – K. Głazek – E. Zaczyński, 10. 2. 1980, 11 hod.
Popis: Z ľavej strany veže vedie výrazný pilier, po ktorom vedie Romanovského cesta. Z ľavej strany tohoto piliera beží na hrebeň paralelne vhĺbenie, ktorým vedie výstup. Nástup je trochu vyššie v žlabe do Hlinského sedla, kde je bočný žliabok smerujúci doprava. Na hrebeň doliezame v štrbine za výrazným skalným zubom.