13.Pravým rebrom (IV) 5h.
Popis cesty:

13.Pravým rebrom (IV) 5h.
E.Kiefer, S.Samuhel, 15.10.1959
1.opakovanie: Š. Culka, J.Weincziller, 22.5.1960
bez zlanenia , všetky veže obídené zprava (V)
2.opakovanie: Š.Hrdina, P.Rajtár, 6.7.1960

Popis: Pravé rebro zbieha z vrcholu Granátovej steny smerom k dolnej časti Malého Dvojitého kotla vo Dvojitom žlabe a vytvára pravé ohraničenie steny. V rebre sa vypína niekoľko veží, z ktorých najvýraznejšia je dolná - Granátový Mních týčiaci sa hneď nad Malým Dvojitým kotlom. Od ďalšej (hornej) časti rebra ho oddeľuje štrbina pod Granátovým Mníchom. Prístup pod rebro:pozri -Velickú stenu prístup pod SZ stenu. Zo sedielka pod Velickou SZ stenou na druhú stranu 40 metrov do Malého Dvojitého kotla. Vľavo na naše rebro a ním na jeho prvú vežu, na Granátový Mních. Z jeho vrcholu spust v lane 18 metrov do pod ním ležiacej štrbiny pod Granátovým Mníchom.Do štrbiny pod Granátovým Mníchom sa dá dôjsť z Malého Dvojitého kotla priamo, a to doprava hore s obídením Granátového Mnícha. Ďalej zo štrbiny trávnatým vhlbením šikmo vľavo hore (po ľavej strane ostria rebra) až pod žlté stienky. Odtiaľ doprava do komína a ním (IV) do skalného okna na rebre, ktorým na vrcholec druhej veže. Z nej: Alebo (V): Obídením vpravo do zárezu za vežou. Alebo: Spust v lane 6 metrov do zárezu za vežou. Ďalej priamo hore na tretiu vežu a z nej: Alebo (V). Obídením z pravej strany na sedielko za treťou vežou. Alebo: Spust v lane 8 metrov na sedielko za tretou vežou. Zo sedielka za treťou vežou hore pravým okrajom platňovitého výšvihu (IV) na nevýrazný vrcholec štvrtej veže. Ďalej širokou platňou (pomocou skoby) do zárezu, ktorým na vrchol piatej veže. Z nej schádzame okolo skalnej ihly do zárezu pred šiestou vežou. Zo zárezu priamo hore na šiestu vežu. Z nej dole úzkym hrebienkom, potom veľkým prekrokom na protiľahlú stienku a vhlbením vpravo od trhliny na trávnatú plošinku. Z nej traverz vľavo (IV) do trhliny a ňou na kameňmi zavalený chrbát, ktorým na vrchol Granátovej steny.

13a. Variant prístupu na pravé rebro (III)
J.Andráši, J.Poljak, 11.8.1954

Komínovitým žliabkom do štrbiny za prvou vežou pravého rebra. Členovia THS v zostupe.