12.Granátový Mních (III-IV,miesto VI,A1) 2h.
Popis cesty:

12.Granátový Mních (III-IV, 1 miesto VI,A1) 2h.
M.Popko, M.Zierhoffer, 21.8.1974

Výška veže je asi 170m. Vstup do steny je v najnižšom bode steny. Platňami cez stupne doprava a potom doľava na trávnatú policu pod pásom previskov. Z ľavého konca police hore nevýraznou škárou (VI, A1) a ďalej 30 m. pod výšvih. Z jeho pravej strany kútom na rebro a hore na stupeň, z ktorého doľava do širokej ríny, ňou hore a potom širokým rebrom na vrchol mnícha.