11.Pravým pilierom (IV,V) 3h.
Popis cesty:

11.Pravým pilierom (IV,V) 3h.
L.Janiga, I.Mátray, J.Botka, E.Šándory, A.Luczy, 13.5.1967
Pozn.Hornú časť piliera preliezol V.Farkaš a druh v r.1966
1.opakovanie:Tarábek-Auermuller 15.8.1969, previslá časť lezená zprava.

Popis: Výstup vedie pilierom steny, ktorý vrcholí v druhej veži pravého rebra. Nástup pri päte piliera pri ústí trávnatého žliabku. Najprv 60 m trávnatým pilierom (alebo vpravo od neho) až na plošinu pod výšvihom piliera. Po hrane piliera dĺžku lana (V) na plošinu. Krátky traverz doprava k previsnutému skalnému rohu, cezeň a ďalší traverz asi 3 m doprava do trhliny a ňou ďalej. Pokračujeme ďalej po hrane piliera až pod jeho previsnutý vrchol.Ti traverz 5 m doľava do trhliny, v ktorej je voľný blok vo forme zvislej ihly. Trhlinou, potom jej ľavou stenou (V) do ľahšieho terénu a zľava na vrchol piliera.