8. Cesta horských vodcov (V-VI,A1, RP6-) 7h.
Popis cesty:

8. Cesta horských vodcov-prostriedkom (V-VI,A1, RP6-) 7h.
I.Gálfy-I.Urbanovič, A.Hetinacz-A.Stolz, 7.-8.8.1959
1. opakovanie:L.Janiga, J.Rybanský,27.10.1962
2. opakovanie:M.Kriššák, M.Eštok,28.10.1962
1.RP: F.Korl, Ľ. Kuderjavý, 25.6.1983

Popis:Nástup ako č.5 do kotla. Z kotla žliabkom doprava. Žliabok prechádza vo zvislý zráz. Zo zárezu pred jeho koncom vľavo a hore na úzku trávnatú lávku. Lávkou možno vytraverzovať doprava na pravé rebro, na výstup č.8a. Nad nami je hladká kompaktná stena zakončená hore strechovitým previsom. V smere jeho pravého okraja vedie ďalší výstup. Spočiatku niekoľko metrov členenými skalami do otvorenej steny a pomocou skôb (A1) 25 metrov priamo hore do kúta na pravom okraji previsu. Kútom ešte 15 metrov na veľkú trávnatú plošinu. Z ľavého okraja trávnatej plošiny stienkou hore a mierne doľava na začiatok málo výrazného žliabku. Opäť cez previs (VI) a stále priamo hore (koniec ťažkostiam) žliabkom, ktorý sa prehlbuje a vyvedie nás do najvyššej štrbiny pravého rebra. Ďalej ľahko na vrchol.

8a. Ústupový variant z kotla (III)
I.Gálfy, I.Urbanovič, 1.8.1957

Z kotla doprava po lávkach až na pravé rebro do štrbiny medzi 2. a 3. vežu pravého rebra.