6. Gálfy - Kurilla (V,V+) 5h.
Popis cesty:

6. Gálfy - Kurilla (V,V+) 5h.
I.Gálfy, M.Kurilla, 18.10.1953
Čiastočne preistené nitmi, včítane kotla.

Popis: Nástup do kotla ako pri ceste č. 5. Cez kotol do malého komínika vľavo. Komínom pod previšteky, potom zárezom pod prevismi doľava 25 metrov na trávnik. Pred sebou vidíme tri komínové trhliny. Prostrednou trhlinou 60 metrov priamo hore cez previšteky. Trhlina sa skrúca vľavo a stráca sa v stene. Ideme stále priamo hore ešte 25 metrov na šikmú platňu pod veľkými prevismi. V mieste, kde sa na pravej strane začína mach cez previs (pri prvovýstupe lezené po skobách, po vylomení chytu VI), priamo hore 15 metrov na trávnaté police. Odtiaľ sa šikmo vľavo hore tiahne zárez pod výrazné biele previsy. Zárezom a cez previsy 60 metrov priamo hore na ľahší terén. Ďalších 60 metrov vpravo hore na vrchol. Čiastočne preistené nitmi.