5. Ľavým zárezom z kotla (IV) 3-4h.
Popis cesty:

5. Ľavým zárezom z kotla (IV) 3-4h.
F.Mikolik, J.Wein, N.Gattinger, L.Budinský, 13.8.1938
1 opakovanie: I.Gálfy, O.Radek, 17.6.1960
Do kotla a po cestu 6 čiastočne preistené nitmi.

Popis: Hore po vodou vymytých svetlých skalách spadajúcich priamo z kotla v strede steny.Ak sú mokré možno ísť zľava cez trávnaté stupne. Po 50 m obchádzame previs v bielom páse z pravej strany kolmou stienkou až na ľahší terén do kotla. Kotlom hore až po jeho rozdvojenie a ľavou vetvou - do markantného zárezu. (viditeľný z doliny), ním priamo hore až na jeho koniec. Ak je kolmý prah v záreze mokrý, obchádzame ho zľava. Ďalej priamo hore na rebro, odkiaľ ľahko hore, alebo mierne doprava stenou na vrchol.
Variant z kotla na ľavé rebro: Úzkou stenou medzi 2 vežou ľavého piliera a ľavým zárezom priamo hore na rebro. (IV) L.Janiga,O.Kulpa,M.Mladoň.