1. Ľavým rebrom (IV) 4h.
Popis cesty:

1. Ľavým rebrom (IV) 4h.
A.Körtvélyessi, J.Tóth, K.Roszay, 7.8.1948

Popis: Výstup vedie v dolnej časti vhĺbením sprava od hrany medzi dvoma rebrami, z ktorých ľavé je horolezecky nevýznamné a hore zaniká. Vyššie výstup prechádza na hranu a ňou na vrchol. Info:AP/IV

1a. Variant - ľahšie do kotla (III)
I.Gálfy, S.Samuhel 7.6.1972

Od nástupu cesty č.1. šikmo doprava nahor do komína, ktorý spadá zo štrbiny za vežičkou ľavého piliera. Zo štrbiny na druhú stranu ľahko do kotla.