15. Sawického komín (V) 4h.
Popis cesty:

15. Sawického komín (V) 4h.
K. Gnojek, J. Sawicky, 1.8.1934
1.zima: R. Antoníček, H. Polášek, 1-2.4.1956
AP-IV/13, KII/974

Cesta vedie Sawického komínom, t. j . obrovským, niekoľkokrát previsnutým komínom tiahnúcim sa medzi dvoma piliermi v JZ stene Gerlachovskěho štítu. Z kotliny pod zlomom Batizovského žľabu doľava hore k ústiu komína. Vpravo od neho okrajovou trhlinou na skalnú policu a ňou šikmo vľavo na plošinu v komíne. Cez balvany tvoriace previs na ďalšiu plošinu a po sutine pod dva mohutné previsy kolmého úseku komína. Dnom komína v hĺbke výklenku preklenutého prvým previsom až do polovice jeho výšky. Odtiaľ traverz doprava a cez skalné okno na balvan tvoriaci strechu prvého previsu. Druhý previs zliezame tiež skalným oknom, potom dnom komína na sutinovú terasu. Z terasy trhlinou doprava na rebro. Odtiaľ traverz 30 metrov vľavo s návratom do komína na sutinu nad previsom. Ďalej stále dnom komína cez deväť malých previsov do miest, kde - 150 metrov nižšie od vrcholu - sa komín končí štyrmi rozvetvujúcimi sa žliabkami. Ľavým žliabkom na Vyšný Gerlachovský priechod, do sedielka v ľavom pilieri JZ steny, pod výšvih Velkej Gerlachovskej stráže. Odtiaľ varianty: Alebo (CH):Sutinovou policou doprava na Batizovský priechod a ďalej do Batizovského žľabu (ústupová cesta).
Alebo (V): Traverz 8 metrov vľavo ku komínu, ktorý sa začína previsom. Cezeň priamo (V) a dnom komína pod ďalší previs. Zliezame ho stienkou zlava. Priamo cez 3 previsy do rysky (pokračovanie komína) až ku bloku, ktorý ju uzatvára. Traverz vľavo a hore na vrchol Veľkej Gerlachovskej stráže. Z vrcholu ešte asi 100 metrov takmer vodorovným úzkym hrebeňom (II) na vrchol.
Alebo (IV): Traverz 30 metrov vľavo šikmo hore do komína a ním až na koniec. Potom nie príliš strmým terénom ešte asi 100 metrov na hrebeň nášho piliera už za vrcholom Veľkej Gerlachovskej stráže a hrebeňom na vrchol.
Alebo (III):Doprava sutinovou policou na Batizovský priechod a doľava hore platňovitým úbočím na hrebeň Veľkej Gerlachovskej stráže a ešte asi 100 metrov úzkym hrebeňom na vrchol.