9. Přerovská cesta (6+ pôv. V, A1) 6h.
Popis cesty:

9. Přerovská cesta (6+ pôvodne V, A1) 6h.
Veľká Gerlachovská strážnica
H.Matohonová, S.Drlík, V.Prokeš, 24.8.1971
2. priestup: Z.Dudrak, M. Kornecky, J.Maczka, A.Pawlik, 2-3.4.1975
Pozri aj nákres steny z Taternika
Variant zľava cez trojuholníkovú stenu (V+) S.Drlík, V.Prokeš, pri druhom pokuse - leto 1971