2. Ľavou polovicou steny (III) 3h.
Popis cesty:

2. Ľavou polovicou steny (III) 3h.
A.Grosz, D.Reichart, 14.10.1920 1.zima:J.Bartko, S.Samuhel, 3.4.1960 AP-IV/5 KII/971

Nástup v spádnici vrcholu priamo pri ľavom okraji steny a neďaleko ústia žľabu, ktorý spadá z Tetmajerovho sedla. Korytom po výhodne vrstvených skalách, jeden vklinený balvan a nízky lámavý stupeň, sto metrov hore. Potom doľava na rebro, ktoré od ústia Tetmajerovho žľabu lemuje zľava spodné časti steny. Rebro sa práve nad nami strmo dvíha. Výšvih obchádzame doprava k začiatku žliabkov, ktoré pretínajú prostredné pásmo steny. Po ľavej strane širokého žliabku v dobrej skale 7 dĺžok lana hore. Potom traverz doprava po rímse do žliabku a ním dve dĺžky lana hore. Náš žliabok sa vyššie spojuje s iným žliabkom. Nad sebou vidíme hladkými belavými platňami opancierovanú hornú čast steny, a ešte nad ňou koryto, ktoré smeruje k vrcholu. Veľmi úzkym žliabkom, ktorý ohraničuje sprava spomínané belavé platne. Štyri dlžky lana hore, strmá skala. Potom po strmej lište šikmo doľava k dobre viditeľnému ústiu koryta. Ním 30m hore, potom kúsok vľavo do sutinového kotla pod štítovou stenou. Nakoniec sto metrov cez ľahké skaly na vrchol. Zima:Okrem dvoch skalných úsekov a jedného malého ľadopádu,stále na snehu.