9. Jílek - Sláma (V-IV) 3h.
Popis cesty:

9. Jílek - Sláma (V-IV) 3h.
M.Jílek, J.Sláma, 24.1.1957

Priamo na sedlo (Batizovskú priehybu). - Vpravo od severovýchodného piliera sa vrývajú na Gerlachovskú vežu do steny krátke široké žľaby, z ktorých je možno vyššie prejst do žľabu, spadajúceho z Tetmajerovho sedla. Nástup v ľavom kúte rokliny, kolmým žliabkom 20m (V.) do snehového žľabu. Žľabom stále hore cez dva skalné prahy (IV), držiac sa stále steny piliera Gerlachovskej veže. V polovici cesty sa žľab rozširuje na široké snehové pole vedúce pod V stenu Gerlachovského štítu. Ďalej odbočíme doľava, žlab sa zužuje a končíme v Batizovskej priehybe podobne ako Kienastova cesta. Lezené len za zimných podmienok, dolná čast V, dva prahy IV, ďalej po snehu.