7. Stanislawského cesta pravým pilierom (IV) 7h.
Popis cesty:

7. Stanislawského cesta pravým pilierom (IV) 7h.
J.Gnojek, W.Stanislawski, T.Pawlowski, 7.7.1930; Zima: I.Bajo, Z.Kysilka, 27.2.1960; Info: APIV/21

Stanislawského cesta, viac-menej pravým pilierom steny. V severovýchodnej stene Gerlachovskej veže vidíme dve rebrá, ktoré oddeľuje žliabok. Vystupujú zo steny asi 100m pod vrcholom veže a zanikajú v dolných zrázoch. Výstup vedie v podstate po pravom rebre. Nástup pri päte rebierka. Chrbtom rebierka a tam, kde zaniká, trhlinou 80m priamo hore na začiatok čiastočne trávnatej, čiastočne plochej rímsy. Zostupujeme po nej kúsok doľava, 35m, až k miestu, kde je možno prekonat 15m pás previsov nad nami. Potom trávnatým žliabkom priamo hore k dolnému okraju terasy v stene. 30m po terase, potom 70m doľava na ostrie pravého rebra steny. Stále blízko žliabku medzi obidvoma rebrami, hlavný žliabok, 25m hore, nakoniec ľahko doprava k miestu, kde je ostrie hrebeňa prehradené hladkou platňou. Doprava na trávnatú rímsu, potom znova doľava do drobivej trhliny. Ňou 10m hore do škáry medzi odštiepeným balvanom a stenou, ťažko. Z balvanu 3m veľmi ťažko stenou hore, potom 15m kúsok doľava, nakoniec vodorovne doprava na pevné rebierko. V jeho ľavom boku niekoľko metrov veľmi ťažko hore, potom prekročíme ostrie rebierka doprava a cez trávnatý žliabok na ďalšie rovnobežné rebierko. V ľavom boku, potom hranou tohto rebierka 20m hore na sutinovú plošinu. Cez ňu potom v ľahkom žliabku 40m priamo hore, nakoniec doľava na znova schodné pravé rebro steny. Z neho 45m šikmo doľava do žliabku, nie je to ešte hlavný žliabak, ktorým vystupujeme 50 metrov. Tam, kde sa žliabok končí, 60m oblúkom doľava, nakoniec cez hladkú platňu, na rozsiahlu sutinovú terasu v hlavnom žliabku. Cez terasu, potom trávnatým žliabkom doprava znovu na hranu pravého rebra. Stále kúsok v ľavom boku 60 metrov hore až na plošinku pod vysokým výšvihom. Zostupujeme z rebra na sutinu vpravo, pričom vylezieme pozdĺž pravého okraja, po stienke 10m priamo hore. Nad ňou trávnatá a skalnatá rímsa. 20m doľava a v pravom boku rebra komínu, podobnou trhlinou 50m hore na sutinové vhĺbenie. Ešte niekoľko desiatok metrov doľava a sme na značne ľahšom teréne. Odtiaľ, alebo sutinou pokrytými skalami vpravo od hlavného žliabku, alebo žliabkom do sutinového kotla, kde hlavný žliabok, i obidve rebrá, ktoré ho sprevádzajú, sa tratia v štítovej stene. Doľava na ľavé rebro, ktoré dosiahneme práve v mieste, kde vrastá do steny, 45 metrov. Odtiaľ cez ťažkú drobivú štítovú stenu priečne doprava smerom na vežičku, ktorá je i z doliny dobre viditeľná a podobá sa zobáku, 30 metrov. Nie celkom až k nej, ale najprv kúsok vľavo, potom doprava, ťažko, 30m hore na sutinovú plošinu. Stena sa tu zužuje v hrebienok. Z terasy doľava na ostrie hrebienka, potom alebo ostrím, alebo stále v ľavom boku, dosť ťažko, 50m priamo hore na vežu.Tento výstup je ideálny skôr na zimné lezenie.