5. Ľavým pilierom (V-III) 6h.
Popis cesty:

5. Ľavým pilierom (V-III) 5h.
Prvý výstup traverzom a cez zvislú časť piliera M. Matras - Z. Studnička, ďalej po variante č. 5a spoločne s družstvom I.Gálfy, J.Psotka,P.Plašil,I.Urbanovič 21.3.1962.

Prvý výstup sa uskutočnil v zimnom období. Nástup traverzom po rampe z Krčmárovho žľabu až pod zvislý výšvih piliera. Potom žliabkom, ďalej priamo cez zvislý výšvih na miernejší terén. Potom stále po hrane piliera až na miesto, kde sa stretá s Kienastovou cestou. Odtiaľ doľava cestou Stanislawského na vrchol Gerlachovskej veže alebo doprava žliabkom na Batizovskú priehybu.

5a - Variant vl'avo od zvislej časti piliera.(III-IV)
Tento variant vznikol v situácii, keď sa v stene stretli dve horolezecké družstvá s cieľom urobiť prvovýstup. Variant obchádza zvislý výšvih a nastupuje asi 30 m vľavo od neho. Tri dÍžky lana najprv priamo, potom mierne doprava na ostrie piliera. Po pilieri ako pri č. 5. Prvovýstup:I.Gálfy, J.Psotka, P.Plašil, I.Urbanovič 21.3.1962. Od stretnutia na pilieri obidve družstvá spoločne.

5b. Variant po pilieri priama zdola (IV) 6h.
Nástup vľavo od vhĺbenia cez trávnato-skalné stienky priamo hore na široký trávnatý pás a ním pod zvislý výšvih piliera. Ďalej ako pri č.5 Variant urobili pri prvom letnom výstupe celým pilierom. J.Klauznicer, A.Pietraszek, Z.Siermiňski, A.Szemis 8.8.1967.