4. Prostredným rebrom (V-III) 3,5h.
Popis cesty:

4. Prostredným rebrom (V-III) 3,5h.
P.Rajtár, F.Ždiarsky 19.6.1961

Prostredným rebrom steny. - Pod prostredné rebro Krčmárovým žľabom až nad skalný prah a doprava rozlámanou lávkou na širokú rampu, ktorá sa tiahne hore rovnobežne so žľabom. Rampou ľahko hore až pod rebro. Na rebro vystúpime tesne zľava ukrytým žliabkom, ďalej cez vytláčajúce bloky hore a zárezom doprava pod obrovskú hladkú platňu, vľavo hore uzatvorenú obrovským strechovitým previsom. Pravou stranou platne, puklinou priamo hore a vzporom (V) na skalnú plošinku. Z plošinky doľava cez odpuknutý blok pod pravý okraj spomínaného previsu, stanovište. Vpravo od previsu pod kolmou stenou puklinou hore a za hranou steny doľava hore cez previs na trávnatú plošinu. Z plošiny tesne zľava až na štrbinku v rebre. Tu sa končia tažkosti. Rebrom ďalej hore až pod čierny výšvih. Na výšvih tesne zľava komínom, a ďalej už ľahšie na vrchol Gerlachovskej veže.