18. Variant v pravej časti (II-III) 3h.
Popis cesty:

18.Variant v pravej časti steny (II-III.) 3 hod.
W.Dobrowolski, S.Kowenicki, M.Szczuka 25.7.1926, Dosť rozlámané
info:AP-V/104

Z pravej strany SZ a Z-nej steny. Spočiatku ako na Východné Rumanovo sedlo, až do vhĺbenia, odkiaľ jeden zárez smeruje priamo na sedlo a druhý, širší a markantnejší, na severozápadný okraj Galérie Ganku. Ním hore, drobivými skalami a trávou.