15. Gálfyho cesta (V+) 10h.
Popis cesty:

15. Gálfyho cesta (V+) 10 hod.
I.Gálfy, F.Gažo. J.Koreň, J.Pikovský 26.7.1953
2.leto: T.Piotrowski, Z.Prusisz, 11.8.1966,
1.zima: W.Jedlinski, K.J.Rusiecki, 23.4.1968
info:AP-V/105, K-711

Gálfyho cesta. - Nástup je vpravo od Puškášovho piliera. Asi dve dĺžky lana cez ľahší terén na trávniky pod vlastnú stenu. V strede steny sa tiahne viditeľný zárez. Vľavo je veľká hladká platňa. Zárezom asi 20 m. hore na trávnatý stupeň a ďalej doľava pod previs s červenou škvrnou. Pred nami sú veľké previsy, ktoré uzatvárajú cestu. Vľavo pod prevismi beží zárez. Sledujeme zárez až na odštiepený balvan asi 20 metrov. Pokračujeme doľava k rozlámaným blokom. Odtiaľ 10 metrov šikmo hore na koniec platne. Priamo hore 5 metrov cez previsnutý blok na trávnatý stupeň.Vodorovne traverz asi štyri metre doľava na pilier, krajne ťažko. 4 metre po pilieri, potom doprava po lávke do steny k nápadnému výlomu. Po platniach priamo hore na trávnatý stupeň: Pred sebou vidíme okraj Galérie Ganku. Po ľavej strane veľkej tabuľovej platne cez previs priamo na Galériu Ganku. Exponovaný výstup.