14. Puškášov pilier (V) 4-6h.
Popis cesty:

14. Puškášov pilier (V.) 4-6 hod.
J.Petrlova-Pospíšilová, A.Puškáš 26.7.1948
2.leto: J.Andráši, M.Mereš, 18.7.1953
3.leto: H.Czarnocki, A.Wala, 8.8.1955
1.zima: bratia Weiglovci a druhovia, marec 1959
2.zima: M.Popko, D.Topczewska, 24.4.1961
3.zima: J.Kurtisz, J.Wencziller, 21.4.1963

Pravé ohraničenie SZ steny tvorí dosť výrazný Z pilier, ktorého dolná časť hlboko zabieha do sutiny, tvoriac písmeno V. Spodný úsek piliera sa váčšinou nelezie, keďže sú to len 3 - 4 dlžky lana pomerne nepríjemného, i keď nie ťažkého lezenia v trávnato-skalnom teréne. Vstup do skál: Z kotla pod prostriedkom steny vybieha doprava lávka až na plošinu dolnej časti nášho piliera. Z plošiny priamo hore vytláčajúcim a previsnutým komínikom na exponované platne (IV) a ďalej tesne po hrane asi 100 metrov na veľké šikmé platne, nad ktorými sa dvíha tmavá, hladká, previsnutá stena. Odtiaľ ťažkým traverzom doľava asi 10 metrov (V- až V, skoby), potom priamo hore 3 metre. Exponovaným prekrokom do žliabku, ktorý sa tiahne doprava. Po dobrých stupoch prechádzame cez hranu piliera na trávnatú lávku a strmé platne pod vrcholovou partiou. Platne sú miestami trávnaté a často mokré. Traverz po lávke doprava asi 12m a platňami hore.Po 50 m. dôjdeme pod previsnutú a hladkú stenu, ktorá už tvorí okraj Galérie, k veľkému balvanu (istenie). Odtiaľ veľmi ťažký traverz 20 metrov vľavo (V-, skoby s krúžkom), dlhý krok do mokrého, trávnatého komínika, ktorým hore k veľkému bloku. Odtiaľ traverz 8 metrov vpravo po často mokrých stupoch (V-), potom veľký a ťažký krok na velkú platňu a ňou po ľavej strane steny priamo hore cez previs do kútika (skoby) po dobrých stupoch na pravý okraj Galérie Ganku.