13. Poľská cesta (V, V+) 3h.
Popis cesty:

13. Polská cesta (V,V+) 3 hod.
J.Franczuk, J.Kielkowski, R.Kowalewski 29.7.1969