12. Stanislawského cesta (V+) 2-6h.
Popis cesty:

12. Stanislawského cesta (V+) 2-6 hod.
W.Stanislawski, M.Žulawski 19.8.1931
2.leto: W.Goslawski, T.Orlowski, 31.7.1939
3.leto: M.Babinski, W.Goslawski, Cz.Mierzejewski, 2.8.1939
1.zima: K.Cerman, R.Kuchař, J.Mašek, B.Svatoš, 4-5.3.1955
2.zima: I.Kluvánek, V.Šmída, 4.4.1957
3.zima : R.Antoníček, J.Ševčík. 6.4.1957
1.sólo: V.Tatarka, 28.8.1994, 70 minút

Výstup vedie výrazným komínom (Stanislawského komín), ktorý sa tiahne v pravej časti SZ steny. Z pravej strany ho ohraničuje Puškášov pilier. Medzi nimi je Poľská cesta. Vstup do skál: Z kotla pod prostriedkom steny doprava na úpätie pravej polovice steny cez stienku na skalný a sutinový pás. Pás sledujeme cez prerušujúcu sa stienku, až sa zužuje a stráca v otvorenej stene. Pred ukončením pása hore cez stienku a skalné stupne 25 metrov na plošinu medzi veľkými útesmi. (Tu odbočuje priamo č.13 a doprava výstup 14 .) Ďalej doprava na hranu rebierka a cez balvany hore. Odtiaľ už vidieť v stene veľký komín, pretínajúci hornú časť steny. Ním vedie výstup. Splošťujúci sa chrbát rebierka prerýva trhlina. Od začiatku trhliny:Alebo (ľahšie):1 Niekoľko metrov dolu doprava a cez stienky do krátkeho komínika z ľavej strany. Ním cez skalné okno na dobrú plošinu obloženú skalami.Alebo (ťažšie):2 Niekoľko metrov vľavo do trhliny, ktorá sa tiahne za roh a trhlinou 12 -15 metrov hore. Pred miestom, kde sa trhlina splošťuje, do platňovitých skál, niekoľko metrov vpravo na dobrú plošinu obloženú skalami. Z plošiny do krátkeho komína a hneď od jeho päty do skál vľavo od neho. Nimi na začiatok veľkého komína, pretínajúceho celú stenu. Dnom komína 25 metrov hore pod prvý schod. Cez nízky previs a vklinený balvan na stupeň. Teraz do pravej steny komína, v nej niekoľko metrov hore, potom doľava a späť do komína. Komínom ďalej k miestu, kde sa rozdvojuje. Odtiaľ:Alebo:1 Pravou vetvou do výšky sutinovej plošiny, potom niekoľko metrov vľavo na uvedenú plošinu. Alebo:2 Ľavou vetvou priamo hore a cez vklinený blok na sutinovú plošinu. Ďalej dnom komína pod druhý schod. Prekonávame ho trocha vľavo, potom zužujúcim sa komínom dostaneme sa na veľkú plošinu pod obrovským tretím schodom. Dno komína tvorí 15 metrová platňa a previsnutá stienka. Nad ním je malá plošinka, nad ktorou je komín velmi úzky, preklenutý zhora balvanom. Lámavými blokmi k trhline vľavo od platňovitej stienky. Trhlina i stienka sú previsnuté. Najprv trhlinou priamo hore pod vklinený, kývajúci sa blok. Teraz na platňovitú lištu v stienke vpravo a stienkou hore na spomínanú malú plošinu na začiatok veľmi tesného komína so zaklineným blokom. Z plošiny hladkým, veľmi tesným a mokrým komínom hore až pod previs, ktorý ho preklenuje. Medzi previsom a vklineným balvanom je 5 metrový tunel. Tunelom na balvan. Vpravo od nás sú schodnejšie stupne; z nich doprava do ďalšej pukliny. Ňou niekolko metrov priamo hore, potom cez nízky previs na stupeň pod kolmým, rozširujúcim sa komínom. Komínom až pod uzatvárajúce sa previsy. Teraz:Alebo 1.(pomocou dvoch skôb) Traverz 3 metre doprava na platňovitú plošinu na rebre vpravo. Alebo 2.(V-). Nejdeme až pod previsy, ale vľavo na malú lištu v ľavej stene komína, odkiaľ sa presunieme na malý stupeň v pravej stene komína. Zo stupňa krátky traverz vpravo na platňovitú plošinu na rebre. Od Ľavého okraja plošiny niekoľko metrov priamo hore na naklonenú platňu. Presunieme sa doprava za hranu rebra, potom späť na jeho hranu. Odtiaľ 3 metre vodorovne doprava cez nevysoký hladký schod a cez niekoľko skalných stupňov priamo hore na pravý, Z okraj Galérie Ganku.