10. Orlowského cesta (VI-) 6-8h.
Popis cesty:

10. Orlowského cesta (VI-) 6-8 hod.
W.Goslawski, T.Orlowski 30.-31.7.1939 a 3.8.1939
2.leto: J. W.Žulawski, T.Orlowski, 6.8.1943
3.leto: I.Gálfy, I.Kluvánek, B.Korsák, A.Stolz, R.Richvalský, I.Urbanovič, 20.8.1958
4.leto: J.Lange, T.Piotrowski, Z.Prusisz, 20.8.1966
1.zima: I.Gálfy, J.Sláma, I.Urbanovič, J.Wencziller, 3.-4.3.1959
2.zima: J.Ďurana, P.Plašil, 15.-16.4.1961
3.zima: I.Kluvánek, J.Psotka, Z.Zibrín, 18.-19.4.1961

Vstup do skál: Z kotla pod prostriedkom steny kúsok vpravo hore 50 m. ľavým rebierkom červeného, hore previsnutého zárezu a na konci cez previs na stupeň. Odtiaľ ďalej hore do nového výrazného zárezu z červených platní. Od platní traverz vpravo niekoľko metrov výhodnýrni lávkami do nevýrazného komina. Ním na malý blok. Z neho krátky traverz vľavo a zárezom hore na odstávajúci blok. Z bloku vpavo cez dalšie odstávajúce bloky do miesta, odkiaľ vidieť veľkú platňu. Od jej dolného ľavého kúta priamo hore do puklín v platniach a pomocou nich vpravo na znižujúce sa sedielko medzi stenami a odstávajúcou vežičkou, na ktorú vzpieraním. Z vežičky 10 m. vpravo hore, potom 20 m. vľavo šikmo hore, obchádzajúc po ceste rebierko, na malú plošinku v otvorenej stene (stanovište pri odstávajúcom bloku). Teraz vľavo do zárezu a ním na stupienok. Z neho traverz vpravo cez platňu do nového zárezu, ktorým hore až na jeho koniec. Potom traverz vpravo do komínovitého zárezu za hranou rebra. Zárezom priamo hore do jeho ukončenia na malý stupeň a traverz vpravo na malú šikmú plošinku pod previsnutými skalami. Odtiaľ priamo hore cez stienku na stanovište v novom záreze. Z neho, obkročiac rebierko, vľavo 10 metrov pod veľké platňovité vhlbenie. Priamo hore na druhú platňu. Z horného ľavého kúta spomínanej platne traverz vľavo na blok a ďalej šikmo vľavo do malého výhodného vhlbenia už pri odstávajúcej a doposiaľ neviditeľnej vežičke. Odtiaľ priamo hore na vežičku a vľavo hore na veľkú popukanú platňu. Platňou vpravo hore na stupienok v hrane platne. Ďalej niekoľko metrov hore a vľavo, pretiahnúc sa cez malé rebierko, na novú veľkú platňu do malého vhlbenia na začiatku strmého zárezu. Zárezom priamo hore na dobré stanovište. Z neho vľavo a hore na lávku a ďalej vľavo hore, na konci cez neveľký previs na Galériu Ganku.