9. Studničkova cesta (V+/VI+) 8-10h.
Popis cesty:

9. Studničkova cesta (V+ / VI+) 8-10 hod.
Z.Studnička, K.Hauschke 22.9.1960
1.pokus: J.Horvát, A.Puškáš, 11.9.1946 a 21.8.1947, do dvoch tretín steny, 2.leto: A.Mróz, K.Zdzitowiecki, 7.-8.8.1962,
3.leto: B.Uchmanski, J.Wachowicz, 28.-29.8.1962,
4.leto: J. Ďurana, J. Fabik, 27.7.1963,
1.zima: Z. Studnička, P. Černík, 22.-23.4.1961 (alebo marec 1961?)
2.zima: slovenskí horolezci ?
3.zima: T.Gibinski, T.Piotrowski, 3.-5.1.1969
1.sólo: P. Pochylý, február 1978, 3 dni

Variant v Studničkovej ceste (V+, A1) 10 hod.
J. Kalla, J. Kielkowski, 21.8.1971 - schému pozri TU, alebo v "iné užitočné info".

Prostriedkom steny medzi výstupmi Lapinského a Orlowského je v spodnej tretine nápadný pilier. Z obidvoch strán ho ohraničuje hladké kútové zalomenie. Pilier vyššie v stene zaniká v hladkej a previsnutej stene. Vstup do skál: V kotle pod prostriedkom steny. Pilierom hore a cez nápadný šikmý zárez doľava cez blokovito zoskupené kamene. Ťažšou stienkou s previsnutým blokom a kútovým zárezom (na konci veľké volné kamene) na vrchol piliera. Odtial vpravo za roh a 8 m vodorovne cez platňu do kúta pod previsy. Z platní temer vodorovnou Škárou pod strechou previsu doprava a mokrou stienkou hore na malý balkón. Odtiaľ krátkym zárezom do jaskynky. Strechu jaskynky rozdvojuje škára, ktorá ďalej pretína hladkú stenu (škára je dlhá asi 5 m). Škárou jaskynky hore (V+). Jej koniec vyúsťuje za oblým pilierikom, ktorý ohraničuje pravú stranu nápadného vhĺbenia. Do neho zostúpime asi 3 metre. Tu sa začína mohutný kút, ktorý sa končí na okraji Galérie. Najprv kútom (V), neskôr v jeho ľavej stene (V+). Pod okrajom Galérie prejdeme späť do kúta (VI) a cez malú plošinku na Galériu Ganku. Info aj: AP-V/98, K-702