7. Komín Lapinského (VI,A2, RP:7) 10h.
7a. Priamo komínom s narovnaním (VIII-)
Popis cesty:

7. Komín Lapinského a Paszuchu (VI/A1-A2, RP:7-/7) 10 hod.
7a. Priamo komínom s narovnaním (VIII-)

Cz. Lapinski, K. Paszucha 6.-7.9.1944
2.výstup: I.Gálfy, I.Lehotský, J.Psotka, Z.Zibrín, 2.-3.9.1954,
3.výstup: K.Cerman, J.Mašek, 5.-6.9.1954,
1.zima: Budín, Kolísek, Matras, Veselý, 18.-19.4.1960,
2.zima: Z.Studnička, J. Šmarda, V. Tichý, 20. - 21.4.1960,
3.zima: Z.Hrubec, M.Mikeš, 14.-15.4.1961,
4.zima: J. Ďurana, T. Hanzel, P. Plašil, 22.-23.4.1961,
1? zima za 1 deň: M. Kapusta, F. Korl, 9.3.1986
1.RP: V.Plulík, J.Markech, leto 1992
(7a) 1.OS: (VIII-) D. Kopold, A. Šoltýs, 21. 8. 2010 - pôvodný výstup komínom + narovnanie novým 40m variantom
Nový logický variant je v 4. dĺžke, kde pôvodná cesta odbočuje doprava. 4 dĺžka tak vedie tenkou previsnutou špárou (VIII-).

Pozn.: Josef Čihula, český horolezec, zdolal Lapinského komín v roku 1960 len s troma skobami za 5 1/2 hod.

Opis technického výstupu - Výber. Kúsok vľavo od prostriedku steny sa tiahne hlboký, viackrát previsnutý, stále mokrý komín (Lapiňského a Paszuchov komín), ktorý v dolnej časti spadá asi 50 metrov platňovitým úpätím do nástupového kotla. Vstup do skál: V kotle pod prostriedkom steny mierne doľava pod spádnicu komína. Priamo hore 25 metrov stienkou, prerušovanou trávnikmi - pomocou ríms a skalných stupňov - na poličku pod mokrým previsom (IV). Cez previs (V) hore, potom 20 metrov stenou doľava na lávku pri začiatku vlastného komína. Komínom hore pod jeho prvý veľký previs, ktorý prekonávame pomocou skôb z ľavej strany systémom poličiek (V+). Z poličky: 1, alebo (VI ; praktické len keď je skala suchá) kúsok vpravo, potom priamo hore kolmou, hladkou, zvyčajne mokrou stienkou. Na jej konci späť do komína, do vhĺbenia. 2, alebo (VI): komínom hore - spodným ťahom cez dva previsy do vhĺbenia v komíne. Z vhĺbenia komínom hore 25 metrov, potom doľava na trávnatú policu z ľavej strany komína. Z police 4 metre stienkou hore na šikmú popukanú platňu. Odtiaľ: 1. (VI): šikmý traverz vpravo po platni a veľmi dlhý krok do trhliny, ktorou návrat do komína a ním do vhĺbenia (spolu 10 metrov). Alebo 2. (V): priamo hore 8 metrov stienkou pod pás previsov, pod ktorými doprava do vhĺbenia komína. Z vhĺbenia šikmo doprava hore k odštiepeným blokom. Nad týmito blokmi sa tiahne hore zárez so starými skobami. Nepostupovať týmto smerom!!! Od blokov vľavo a hore pod previs v komíne a pod previsom doľava na šikmú policu. Z police hore 12 metrov stenou pomocou trhliny na šikmú trojuholníkovú plošinu po ľavej strane komína. Potom po pravej strane komína hore a nakoniec komínom na jeho koniec. Teraz: Alebo 1. (V): Zárezom ako predlžením komína kúsok hore (spoločne s variantom ďalším variantom 2*, potom traverz 4 metre vpravo pomocou skôb na poličku, z ktorej priamo hore na policu nad spomínaným zárezom, alebo 2* (V): Zárezom ako predlženim komína hore 40 metrov na jeho koniec, z toho 15 metrov pomocou skôb (A1) — potom šikmo doprava na ľahší terén na policu. Z police: Alebo 1. (V): Šikmo vpravo hore niekoľko metrov po naukladaných blokoch na začiatok nového, previsnutého zárezu, ktorým hore - pomocou skôb - na prostrednú časť Galérie Ganku. Alebo 2. (III): Hore šikmo vľavo komínikom, potom traverz 3 metre doľava a lámavým pilierikom na prostrednú časť Galérie Ganku. Info aj: AP-V/93, K-701

Opis RP výstupu podľa časopisu A/Zero preklad: Droga Łapińskiego-Paszuchy. Vstup do steny je v spádnici komína, cca 15 m od Klasickej cesty. Prvá dĺžka začína ľahkým terénom (III) hore k stene pod ktorou traverz doľava (IV+) pod rozbitý, mokrý komínik (stanovište). Komínkom hore (V), potom pod ústím hlavného komína (možno aj komínom hore cca VI - ťažšie) doľava na policu pod krátku stienku, ktorá zahradzuje vstup do veľkého vhĺbenia (stanovište). Teraz trochu ťažko cez stienku v jej pravej časti (V+), do vhĺbenia, jeho dnom (ľahšie, ale je často veľmi mokré) alebo špárami v jeho pravej stene (VI) na stanovište nad ním.Vodorovným traverzom znova dosahujeme komín, ktorým trochu hore (VI-), potom šikmo vpravo (skoby) na stanovište (VI+). Odtiaľ nepríjemný traverz trochu dole vľavo na opačnú hranu komína, odtiaľ kolmá stienka (skoby, VI+/VII-) na policu zo stanovišťom. Následný vysiľujúci traverz (VI+), doprava smeruje pod líniu vhĺbení, ktorými už ľahšie hore (V+). Posledná, veľmi dlhá dĺžka prechádza vhĺbením, potom pilierikom po ľavej strane na policu so stanovišťom už pod hranou Galérie. Po pravej strane vidíme charakteristický platňový kút zo skobami, ktorý umožňuje pekný, hoci ťažší variant zakončenia cesty.