5. Cesta pavúkov (V+,A2, OS:6+) 3h. Variant (V) 3h.
Popis cesty:

5. Cesta pavúkov (V+/A2, OS: 6+) 3h.
P.Dieška, O. a P.Pochylý, J.Zrůst 30.8.1967
2.výstup: M.Grochowski, K.J.Rusiecki, 26.6.1969
1.zima T. Gibinski, P.Kowalczuk, január 1970, 2,5 dňa
AP-V/101, K-699

5a. Variant v hornej časti (V) 3h.
I. Ullsperger, J. Koudelka, R. Chládek, 24.8.1983