4. Kút čiernej platne (V+,A2, OS:6+ ) 6h.
Popis cesty:

4. Kút čiernej platne (V+,A2, OS:6+ ) 6h.
P.Pochylý, J.Unger, L.Hodál, V.Pipal, O.Duba 30.5.1971
1 OS: A. Šoltýs, M. Vanovčan, 6+, 24. 9. 2011 (pozn. možno voľne aj skôr)
Info z OS: pekné kutové lezenie, potrebné veľa vklínencov a malých friendov, skoby na štandy sa zídu.
Pri preleze logickejší priamy nástup do cesty, topo zakreslil M. Vanovčan.