16. Gibasova cesta
Popis cesty:

16. Gibasova cesta ?
Gibas a spol. s kým, kedy?

Cesta začína vľavo od stoku vody. Bližšie informácie o daľšom smere, a podrobnosti nie sú zatiaľ známe.