15. Pravé SV rebro (V) 5 - 6 h.
Popis cesty:

15. Pravé SV rebro (IV dve miesta V) 5 - 6 h.

15a) Pôvodný nástup cez Krčmárov žľab:
M. Skotnicówna, J. K. Dorawski, K. Kupczyk, A. Szczepaňski a J. A. Szczepaňski, 31. 8. 1929,
Zima: J. Andráši, I. Gálfy, J. Parák a K. Pavlík, 31. 1. 1957

15) Variant priamo hore rebrom (V) 1 h.
M. Süsser, S. Samuhel, 15. 5. 1960

Popis: Spod steny ešte doprava hore po sutine na začiatok Krčmárovho žľabu,
odkiaľ:15a) ľahšie, obchádzajúc dolný výšvih rebra - Krčmárovým žľabom 40 metrov hore na skalno-sutinové stupne v skalách vľavo od žľabu. Stupňami na horné dve sutinové poličky vedúce vľavo na hranu rebra. Hornou poličkou rovno doľava na stupeň na ostrí rebra, dosahujúc ho už nad dolným výšvihom.

alebo (V, priamo dolným výšvihom rebra, asi 90 m): Od začiatku Krčmárovho žľabu, z jeho ľavej strany priamo hore hranou nášho rebra až na veľkú dvojitú plošinu, nad ktorou sa dvíha širšia stienka. Výrazným zárezom pomocou skôb 8 m hore (V, A0) potom traverz vpravo do platne a oblúkom späť na hranu rebra na plošinu (Možno ľahšie obísť policou doprava a hore). Hranou hore, viac po pravej strane, a na konci nevýrazným komínikom (V) na hranu, ktorou do miesta, kde ju dosahuje variant 15a, na stupeň.

Zo stupňa ostrím rebra 2 m vľavo a 2 m hore, potom traverz šikmo vpravo hore (IV) na malú poličku, istenie. Poličkou ďalej vpravo skoro na jej koniec a otvorenou stenou 5 m priamo hore (V) do depresie nad ňou. Depresiou 20 m (IV) na ostrie rebra, ktorým, v expozícii, pod jeho výšvih. Previsnutým komínikom z pravej strany výsvihu na stupeň popod ostrím rebra, potom ľahko z pravej strany na najbližšiu vežu. Zostup z veže na sedielko cez previštek. Zo sedielka cez malý zub do sedielka pod ďalšim väčším zubom, na ktorý pravou trhlinou. Teraz rovným rebrom pod veľkú vežu. Po platni vpravo do komína so zaklineným blokom (skalné okno v rebre). Dnom komína a potom tupou hranou vľavo od previšteka na ostrie rebra pred blokom. Cez blok z jednej alebo druhej strany na trávnatú policu. Tou popod stenu niekoľko metrov pod málo výraznú strmú trhlinu.Odtiaľ: Alebo (V-): Trhlinou, potom vpravo za hranu do otvorenej steny, odkiaľ, s návratom na hranu, na stupeň na ľavej strane. Zo stupňa priamo hore 8 m na vrchol veže. Z vrcholu cez niekoľko skalných koňov na sedielko za vežou. Alebo (veľmi ľahko): Ďalej trávnatou policou do sedielka za vežou.
Zo sedielka:Alebo (II): Priamo hore ostrím rebra pod skalný stĺp, odkiaľ vľavo rovnou skalnou lištou do širokého žľabu. Alebo (III): Niekoľko metrov vľavo dolu do žľabu , ktorým hore až na jeho koniec. Ďalej rozplošťujúcim sa rebrom po veľkých balvanoch na ďalšiu vežu. Z nej hneď na široké sutinové sedlo. (Tu prechádza Paryského traverz masívu Gerlachu - možno zostúpiť doľava rampou až k Velickej próbe) Zo sedla: Alebo (III): Policou zavalenou blokmi vľavo pod malý komínik v bočnej hrane. Komínikom niekoľko metrov za hranu, potom skalnato-trávnatým rebrom vpravo na najbližšiu vežu. Z nej cez malý previs, hladkou platňou a málo strmým koňom do úzkej štrbiny za vežou Alebo (0): Obídeme najbližšiu vežu z ľavej strany a dosiahneme úzku štrbinu za vežou. Zo zárezu ostrím rebra cez niekoľko zubov do žľabu pred ďalšou výraznejšou vežou. Nejdeme žľabom do štrbiny v rebre, ale sa dáme cez previs na hranu. Teraz cez rad zubov na začiatok posledného výsvihu rebra. Z ľavej strany veľmi strmou hranou výšvihu na trčiaci skalný špic a z neho na druhej strane šikmo vľavo hore 3 m za hranu na ľahší terén, ktorým hore s návratom na ostrie rebra a rebrom cez neveľkú vežičku a sedielko priamo na prostredný vrchol Čertovej veže.