8. Rybanský - Weincziller (VI, A2) 7 h.
Popis cesty:

8. Rybanský - Weincziller (VI, A2) 7 h.
Milan Rybanský a Juraj Weincziller, 4. 9. 1959.

Prostriedkom steny (Weinczillerova cesta): Výstup krajne ťažký (VI) s úsekom A2 do kotla, dalej ťažký (III); Medzi dolnou polovicou prvého rebra a prostredného SV rebra steny sa tiahne výrazná depresia: pravá depresia SV steny. Depresiu podtína v dolnej časti útes, cez ktorý sa tiahne Šikmo vľavo platňovitý pás (Cesta Bodický a spol.). Výstup vedie cez tento pás a biele previsy do kotla, potom depresiou na pravé rebro a ním na vrchol
Vstup do steny je z najnižšieho bodu útesu, odkiaľ: Alebo (III); Sutinami kúsok vpravo, potom priamo hore 10 m veľmi strmou stienkou na opísaný pás, dosahujúc ho niekoľko metrov vľavo od jeho dolného, podťatého konca. Alebo (II): Sutinami kúsok vľavo, potom priamo hore 20 m jasnými, vodou vymytými skalami na opísaný pás, dosahujúc ho v jeho prostrednej časti, ďalej vľavo pás prerušuje kolmý, hladký zárez, za ktorým pokračuje doľava do ľavej depresie steny.Viac-menej v predlženi II- variantu z pása priamo hore 15 m previsnutým zárezom pomocou skôb (A2) až do výšky strechy bieleho previsu, 6 metrov vpravo od nás. Tu traverz po platni vpravo (VI) do previsu, kde vidno širšiu trhlinu. Pomocou skôb (A2) hore touto trhlinou. Ďalej 10 m po platni šikmo vpravo do zárezu pod prevismi. Nejdeme cez ne (tečie tu voda), ale podídeme 5 m, potom traverz vpravo za hranu steny zárezu. Teraz otvorenou exponovanou stenou 50 m hore pod pás previsov. Pod prevismi traverz vľavo do previsnutého komína, ktorým hore na platne. Z nich hore do trávnatého kotla v pravej depresii našej steny. Koniec ťažkostiam. (Z kotla sa dá pravdepodobne vytraverzovať vľavo cez prostredné a ľavé rebro do Velickej próby - trávnatá rampa) Po pravej strane kotla sa tiahne hore niekoľko rovnobežných komínikov. Nimi na pravé rebro našej steny a rebrom na vrchol Čertovej veže.