7. Poľská cesta (IV+) 4-6 h.
Popis cesty:

7. Poľská cesta (IV+) 4-6 h.
Maria Mikolajczyk, M. Popko, 16. 8.1974

Buď priamo, alebo cestou Bodického na terasu. Odtiaľ šikmo vpravo na stredové rebro steny, hore jeho ostrím, alebo z pravej strany. Potom dosiahneme veľké platne pod previskami (ohromný blok), šikmo vľavo za hranou, prichádzame na vrcholček Šedej veže. Odtiaľ cez hore sa tiahnúce vežičky a ďalej ľahším terénom až na pravé rebro a ním na vrchol.