5. Šedá veža (V) 3 h.
Popis cesty:

5. Šedá veža (V) 3 h.
J. Beneš, P. Šafránek, 2.8.1977

Prístup pod vežu, ako cesta č.3. Z trávnatej police ľavou časťou veže priamo hore. 1 skoba, slučky.