4. Ľavým vhĺbením (III) 3 h.
Popis cesty:

4. Ľavým vhĺbením (III) 3 h.
P.Bodický, I. Gálfy, I. Urbanovič, 5. 7. 1951
Zima: I.Urbanovič. Závacký, 21. 1. 1962

Lávkou stúpajúcou šikmo sprava doľava do žliabku a ním priamo hore na miernejší terén. Ďalej doprava na rebro, alebo niektorým zo žliabkov hore doprava na vrchol.