3. Ľavým rebrom (III) 2 h.
Popis cesty:

3. Ľavým rebrom (čiast. III) 2 h.
W.H.Paryski, J.W.Žulawski 24.8.1954.

Najnižšou trávnatou rampou od Velickej próby až k ľavému rebru steny pri päte vysokej tzv. "Šedej veže". Rebrom hore, cez trávnaté pásy cesty č. 2 a vyššie mierne doprava skalou až k SV rebru Čertovej steny.Ním na vrchol.