12. SV stena - pravou časťou (VI-, A1-A2) 10h.
Popis cesty:

12. SV stena - pravou časťou (VI-, A1-A2) 10h.
A. Migocki, Z. Kursa, 14.-15. 8. 1970.
Cesta oblieza previslú bariéru spomínanú v ceste 11, z pravej strany.