11. SV stena - prostriedkom (V, A1) 7h.
Popis cesty:

11. SV stena - prostriedkom (V, A1) 7h.
J. Holec, B. Kadlčík, 19.10. 1975. 15 skôb. Cesta prekonáva previslú bariéru v SV stene.