9. SV pilier (V) 3,5h.
Popis cesty:

9. SV pilier (V) 3,5h.
O. Bublík, A. Puškáš, 11. 9. 1954
V a SV stenu Veľkej Capej veža rozdeľuje markantný pravý pilier. Ním vedie výstup. Nástup za pätou piliera, v žlabe vedúcom do Baštového sedla. Prvý výšvih piliera obchádzame vo vlhkej a rozlámanej stene, až prídeme do vytláčajúceho lámavého zárezu, ktorý smeruje doľava na pilier už nad jeho prvým výšvihom. ďalej po hrane piliera v pevnej skale na vrchol.

9a. Nástupový variant na pilier
I. Gálfy, I. Urbanovič, 20. 4. 1962 (1. zima)
Tzv. Variant Hierzyka - J. Hierzyk, Z. Kursa, 8. 6. 1968, je totožný z Gálfyho variantom.

Od päty piliera asi 80m žlabom do Baštového sedla. 20m stienkou na trávnaté stupne a až na ich koniec. Previslou trhlinou 4m na stupeň, 6m hore, potom doprava pod strmú platňu vľavo. Pomocou škár v nej doľava na stupeň a asi 6m hore na ľahší terén. Ním hore, doprava pod kolmú platňu s trhlinou. Trhlinou priamo hore cca 15m (V) a ďalej na hranu piliera. Hranou spolu s pôvodným výstupom po pilieri na vrchol.