12. A. Puškáš, T. Tóth, (III-IV) 1,5 h.
Popis cesty:

12. A. Puškáš, T. Tóth, (III-IV) 1,5 h.
A. Puškáš, T. Tóth 5.8.1948

Južnú stenu východného vrcholu Batizovského štítu pretína v prostriedku rebro. Ľavú stranu tvoria previsnuté platne, pravú zas veľké exponované boky. Táto strana je obrátená na východ a ňou vedie výstup. Dlžku lana až po veľkú jaskyňu po lámavých skalách. Ponad jaskyňu a na pravú stranu do čiernych blokov asi 30m. Ďalej dlžku lana po dobrých stupoch na trávnatú plošinu, odtiaľ zas 30 m. cez previsnuté stienky a bloky, ktoré zdolávame priamo, až po exponované platne. Nimi priamo hore po veľmi dobrých záchytoch asi 30 m. až pod kompaktné bloky. Cez ne dosť ťažko asi 50 m. na východný vrchol. Pevná skala.