8. Cesta Komarnických (IV) 3h.
Popis cesty:

8. Cesta Komarnických (IV) 3h.
G. Komarnicki, R. Komarnicki, Z. Votisky,1. 7.1912

Od Batizovskej štrbiny až po sutinu v doline je južná stena preťatá mocným zárezom. Nástup pri päte zárezu. Plytkým žliabkom, ktorým sa zárez začína, 30 m. hore na 30 m. dlhú a 5 m. širokú rampu, stúpajúcu nápadne doľava. Do toho miesta rovnako plochou stenou vľavo od žliabku 35m. šikmo doľava až na trávnatú rímsu. Po tejto doprava k dolnému okraju rampy. Nad rampou je veľký zárez zúžený v komín, ktorého spodná časť je tažko leziteľná. Preto vystupujeme spočiatku tri dĺžky lana vľavo od komína. Po rampe doľava k trhline, ktorá sa tiahne vľavo od komína a rovnobežne s ním. Spočiatku cez veľmi ťažkú stienku vpravo od trhliny, skúpe záchyty, potom doľava a v trhline vzpieraním hore. Ďale cez stienku šikmo doprava na výstupok hrany, ktorá vrúbi komín zľava. Teraz niekoľko krokov doľava nazad do steny a v nej doprava hore do komina na sutinovú plošinku. Stade sprvu po ľavej strane po málo vystupujúcom rebre, za chvíľu znova naspäť do komína a v ňom vzpieraním hore. Cez vklinený balvan na sutinový stupeň na dne komína. Krátky kus bez tažkostí kominom hore. Ďalší previs z vklinených balvanov obídeme vľavo. Hneď nový previs, ktorý tvorí veľmi vysunutý hladký balvan. Keď prekonáme toto miesto, nad previsom dobré stanovište, alebo ešte 5 m. komínom, 10 m. pod jeho previsnutým skalným koncom do ľavej steny komína a v nej štyri metre hore. Potom ďalšie štyri metre po úzkej, doľava klesajúcej lište k malému stanovištu. Stade niekoľko metrov hore k balvanu, už z komína dobre viditeľnému, ktorý visí nad jeho okrajom. Druhá možnosť: ideme dva metre komínom, potom 5 m. doľava cez stienku vľavo na hranu steny. Stade 8 m.priamo hore ku spomínanému balvanu. Jednoduchší spôsob. Od balvana po strmom, trávnatom úbočí priamo do Batizovskej štrbiny medzi východný a západný vrchol štítu. Dolná časť exponované platne, v komíne drobivá skala.