7. R. Kubín, V. Roland (V) 3,5h.
Popis cesty:

7. R. Kubín, V. Roland (V) 3,5h.
R. Kubín, V. Roland 5.7.1937

Vstup do steny je 30 metrov vpravo od spádnice mohutného rebra spadajúceho z Batizovskej ihly. Šikmo vpravo hore sa tiahnúcim zárezom na trávnatú terasu. Z terasy priamo hore stenou pod previsy. Teraz vľavo na dva trávničky, nad ktorými sa začínajú platne. Po platni 15 metrov hore pod červené previsy. Pod previsom traverz doľava do stredu platne (V) a potom doprava hore do zárezu, ktoré rozdeľuje rebro vystupujúce zo steny. Zárezom hore až pod previs a znova traverz doľava po platni (IV). Platňou hore do plochého zárezu, ktorý sledujeme až pod previsnutú stenu. Doprava šikmo nahor do malého komina, ktorý nás vyvedie na horný koniec platňovitej rampy. Z rampy šikmo lavičkou (V) doprava hore, exponované, na hranu a niekoľko metrov priamo hore na stanovište. Ďalej 45 metrov priamo hore smerom k vrcholu na trávnik, z ktorého 25 metrov na poličku. Z nej ešte 30 metrov hore, potom traverz v komínovitom záreze na stupeň. Z jeho rohu vybieha hore výrazná 30-m. trhlina. Držíme sa mierne doprava priamo na Z vrchol Malého Batizovského štítu.