4. F. Gažo, I. Gálfy (V) 2h.
Popis cesty:

4. F. Gažo, I. Gálfy (V) 2h.
F. Gažo, I. Gálfy,17. 8.1953

Výstup prechádza veľkým zárezom, ktorý sa tiahne cez celú stenu v spádnici Prostrednej Batizovskej štrbiny. Vstup do zárezu je v ústí, kde sneh a sutina vybiehajú vysoko do steny. Priamo hore zárezom 75 metrov po vodou vyhladených skalách pod previs, ktorý prekonávame zľava. Potom 35 metrov pod ďalší previs, ktorý preliezame sprava. Nasleduje malá previsnutá stena a niekoľko menších previsov, cez ktoré priamo až pod lámavú stenu uzatvárajúcu celý zárez. Tu doľava po platniach na dlhú poličku, z nej priamo k veľkému odštiepenému bloku. Ďalej 15 metrov platňami a napokon vpravo na Prostrednú Batizovskú štrbinu. Zo štrbiny doprava strmými stupňami na vrchol Batizovskej ihly. Z nej niekoľko metrov kolmou stienkou na úzke sedielko a strmým hrebeňom na Z vrchol, na Malý Batizovský štít. Lámavé skaly