19. Ľavou časťou V steny (V) 6-8h.
Popis cesty:

19. Ľavou časťou V steny (V) 6-8h.

19a (1) J. Svrček, P. Čaplický, 15. 2. 1987, 8 hod.
(V), skoby, vklínence

19b (2) J. Svrček, P. Čaplický, 18. 2. 1987, 6 hod.
(V), skoby, vklínence