16. SV pilier - ľavou časťou (V+, A1) 18h.
Popis cesty:

16. SV pilier - ľavou časťou (V+, A1) 18h.
J. Beneš – J. Kulhavý, 29., 30. – 31. 12. 1976 1 leto: P. Mikuš, V. Matuška, 31.3.1978. 10 hod.